nr 11

Sammanför konstnärer och fotografer med konstälskare

Peter

Bilden togs vid en teaterföreställning på Stora Torget i Västervik. Föreställningen hette "Från stockros till stupstock"